fbpx
Select Page

Condicions de compra

Les presents Condicions Generals de Compra regulen l’ús del lloc web, lamondalironda.com, del qual Filigrana Produccions 360 SCCL és titular.

El domini www.lamondalironda.com, amb tots els subdominis associats, pertanyen a Filigrana Produccions 360 SCCL, NIF: F67034165 amb domicili a Sabadell, carretera de Barcelona 33, 1-1, 08201. Filigrana Produccion 360 SCCL és una cooperativa amb número de registre 14912.

Per qualsevol consulta, pot contactar amb nosaltres a través del telèfon 645290107, o enviant un correu electrònic a info@lamondalironda.com.

En compliment del que disposa la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, i altra normativa d’aplicació, Filigrana Produccions 360 SCCL informa:

OBJECTE

Les Condicions de compra estableixen els drets i obligacions de tots els usuaris de la botiga online de Filigrana Produccions 360 SCCL, en relació amb els productes i serveis que oferim a través del nostre lloc web lamondalironda.com.

En utilitzar el lloc web lamondalironda.com o fer una comanda a través del mateix, vostè és conscient de la vinculació amb aquestes Condicions i la nostra Política de Privacitat, pel que, si vostè no està d’acord amb totes les Condicions i amb la Política de Privacitat, no ha de fer cap comanda.

El lloc web lamondalironda.com té per objecte la venda de productes i serveis amb un clar caràcter educatiu, que incentivin i deixin espai a la creativitat, el coneixement i la capacitat de divertir a infants, joves i adults. Les característiques dels mateixos apareixen reflectides en les corresponents pàgines d’aquesta web, així com les particularitats de cada operació que pugui realitzar en aquest entorn, sempre en idioma català i castellà.

Aquestes condicions poden ser modificades, pel que ha de llegir-les abans d’efectuar cada comanda.

COMANDES

El realitzar una comanda a lamondalironda.com equival a l’acceptació plena i sencera dels preus, de la descripció dels productes a la venda i de les condicions generals de venda, que seran les úniques aplicables al contracte així conclòs.

El comprador es compromet a fer ús del lloc web lamondalironda.com només per fer consultes o comandes legalment vàlides. També s’obliga el comprador a facilitar de manera certa i correcta les seves dades de contacte, consentint així mateix el poder fer ús d’aquesta informació per posar-nos en contacte amb ell si fos necessari.

El fer una comanda a través de lamondalironda.com garanteix estar plenament autoritzat per utilitzar la targeta de pagament, en cas de triar aquesta modalitat de pagament.

El lliurament dels encàrrecs el farà Filigrana Produccions 360 pels seus propis mitjans o a través d’una agència de transport designada per la mateixa Filigrana Produccions 360 SCCL. Les comandes es lliuraran en el domicili designat pel client o en local físic de Filigrana Produccions 360 SCCL, si el client així ho decideix. Filigrana Produccions 360 SCCL no assumeix cap responsabilitat quan el lliurament no es pugui efectuar com a conseqüència que les dades facilitades siguin inexactes o incompletes, o quan el lliurament no es pugui efectuar per absència del destinatari. Sense perjudici de l’anterior, Filigrana Produccions 360 SCCL adoptarà les mesures exigides al comerciant perquè el lliurament pugui efectuar-se el més aviat possible, tant a satisfacció del remitent com a la del destinatari.

Filigrana Produccions 360 SCCL es compromet a lliurar els productes en perfecte estat a la direcció de lliurament que senyals en el formulari de comanda. Pots sol·licitar el lliurament dels articles, en un altre domicili i a una altra persona física diferent de la que subscriu la comanda.

No es lliuraran comandes en apartats postals.

Respecte als lliuraments en hospitals, organismes públics i altres immobles en els quals existeixin restriccions per a l’accés al públic en general, Filigrana Produccions 360 SCCL no garanteix que la mateixa s’efectuï directament al destinatari, quedant complert l’encàrrec i alliberat de responsabilitat, quan la comanda s’hagi posat a disposició del destinatari en la recepció o lloc que faci les vegades de control d’accés.

El termini de lliurament de la comanda dependrà del mètode d’enviament seleccionat. Cada mètode d’enviament té les seves pròpies restriccions i/o càrrecs que s’aplicaran a la teva comanda. Els dies feiners conten de dilluns a divendres, excepte si algun d’ells és festa local o nacional.

PAGAMENT

Filigrana Produccions 360 SCCL ofereix la possibilitat d’efectuar el pagament a través de targeta. El càrrec a la targeta es realitza en el mateix moment de realitzar la comanda, a través de la passarel·la de pagament de l’entitat financera corresponent i un cop s’hagi comprovat que les dades comunicades són correctes.

En aquest sentit, les dades confidencials són transmeses de forma encriptada (SSL) a l’entitat financera corresponent. El sistema d’encriptació SSL que utilitzem confereix total seguretat a la transmissió de dades a través de la xarxa. Les seves dades gaudeixen de total confidencialitat i protecció.

La seguretat en la compra electrònica està garantida per l’entitat financera corresponent. Aquesta disposa dels mitjans de seguretat necessaris per identificar possibles errors en les dades facilitades al fer de pagament amb targeta.

Les dades sobre les targetes de crèdit no queden registrades en cap base de dades nostra. S’utilitzaran únicament en la passarel·la de pagament online (Stripe), a través de la seva Passarel·la de Pagament Segur.

Les targetes de crèdit estan subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat emissora de les mateixes, però si l’entitat no autoritzés el pagament, no ens farem responsables per cap retard o falta de lliurament i no podrem formalitzar cap contracte amb vostè.

Filigrana Produccions 360 SCCL es reserva el dret a canviar les modalitats de pagament i pot crear-ne noves o eliminar alguna de les existents, sense que l’usuari/client de lamondalironda.com pugui fer reclamacions per aquest motiu. No obstant si el canvi en la modalitat de pagament afectés una comanda ja realitzada, des lamondalironda.com ens posaríem en contacte amb el client per informar d’aquest canvi, oferint l’opció de cancel·lar la comanda si ho considerés convenient.

PREU, TERMINI DE VALIDESA DE L’OFERTA I COST DEL TRANSPORT

Els preus indicats a sota de cada producte són sense IVA i cal afegir-hi les despeses d’enviament que, per a cada destinació i opció de transport escollida, s’especifiquen. Els preus apareixen reflectits en euros. Els preus i condicions exposats són els vàlids en cada moment, i tenen vigència únicament en la sessió oberta. En la informació de confirmació de comanda, amb caràcter previ a que el comprador accepti l’operació, s’especifiquen clarament els preus de cadascun dels articles triats, la concreció de les despeses de lliurament que seran aplicables a l’operació i les promocions o descomptes que, si escau, siguin d’aplicació.

COST DEL TRANSPORT:

– Enviaments al local físic de Filigrana Produccions 360 SCCL: GRATUÏT.

– Enviaments a domicili (Espanya): 2,5€.

En fer la comanda a través del web, la factura corresponent serà consultable al portal a través de la sessió de cada usuari 24 hores després del lliurament. Per a qualsevol informació sobre la teva comanda, pots sol·licitar-la a través de la pàgina de Contacte del portal o enviant un correu electrònic info@lamondalironda.com.

Filigrana Produccions 360 SCCL es reserva el dret de modificar en qualsevol moment els preus de venda que figuren a lamondalironda.com, però els articles es facturaran sobre la base de les tarifes en vigor en el moment en què es registri la comanda sota reserva de disponibilitat en aquesta data.

INFORMACIÓ I CONSULTES

Per a qualsevol informació sobre comandes web o sobre les característiques dels productes i serveis que oferim, així com per comunicar-nos qualsevol tipus d’incidència o reclamació referent a la compra online, posem a la vostra disposició la pàgina de Contacte del portal, enviant un correu electrònic a info@lamondalironda.com. La correcció i modificació de dades també serà possible sol·licitar-la a través del mateix correu electrònic.

La formalització de la compra es podrà realitzar en els idiomes disponibles a la pàgina (actualment català i castellà).

DEVOLUCIONS

Dret de revocació: l’Art 44 de la Llei 7/1996, del 15 de gener, d’Ordenación del Comercio Minorista, confereix al Client el dret a la revocació de la comanda sol·licitada en un termini de 14 dies naturals des de la recepció del mateix, prèvia comunicació amb Filigrana Produccions 360 SCCL (mitjançant telèfon 645290107 o correu electrònic dirigit a info@lamondalironda.com), amb devolució del preu que hagués pagat pel producte. La devolució del producte s’exercirà sense penalitzacions de manera que Filigrana Produccions 360 SCCL procedirà al reintegrament de l’import total de la compra, incloent, si n’hi ha, les despeses d’enviament. Filigrana Produccions 360 SCCL ofereix la possibilitat de retornar qualsevol producte adquirit amb servei a domicili o lliurat a les botigues físiques de Filigrana Produccions 360 SCCL. Per poder efectuar la devolució, el producte ha d’estar complet i en en perfecte estat. Pel que fa a l’embalatge del producte retornat, no és necessari que mantingui les condicions originals, però si aquest fos el cas, el producte podria patir una depreciació.

També posem a la vostra disposició el formulari oficial de sol·licitud de devolucions basado en el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de novembre.

Devolució per defectes de producte, defectes produïts en el transport o error en l’enviament: si en el moment del lliurament s’aprecia de forma visible i clara, sense necessitat de manipular els embalatges d’enviament o els propis del producte, que un producte té defectes provocats per danys en el transport o s’aprecia, de la mateixa manera, un defecte en la mercaderia rebuda, també durant el període de garantía, el client ho pot comunicar a Filigrana Produccions 360 SCCL (mitjançant telèfon 645290107 o correu electrònic dirigit a info@lamondalironda.com) en un termini de 2 mesos. Filigrana es responsabilitzarà de la substitució per un de nou o el reemborsament del preu pagat pel mateix. La reparació i/o la substitució del producte defectuós serà gratuïta per al consumidor i usuari. Aquesta gratuïtat comprendrà les despeses necessàries realitzades per a esmenar la falta de conformitat dels productes amb el contracte, especialment les despeses d’enviament, així com els costos relacionats amb la mà d’obra i els materials.

En cas de producte defectuós, el venedor haurà de procedir, segons correspongui, a la reparació, substitució, rebaixa del preu o resolució del contracte, gestions que seran gratuïtes per al consumidor i usuari. El venedor respon de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de dos anys des del lliurament. El consumidor i usuari ha d’informar el venedor de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des que va tenir coneixement d’ella.

Aquest dret de desistiment no s’aplicarà a aquells productes adquirits a través del portal lamondalironda.com que, de conformitat amb la normativa en la matèria, que per raons d’higiene o altres excepcions legalment previstes no siguin susceptibles de desistiment.

RESPONSABILITAT

Filigrana Produccions 360 SCCL no podrà ser considerada responsable dels danys, sigui quina sigui la seva naturalesa, tant materials com no materials o corporals, que poguessin resultar d’un funcionament o un ús inadequat dels productes comercialitzats.

El mateix s’aplica a les possibles modificacions realitzades als productes pels proveïdors. Filigrana Produccions 360 SCCL no podrà ser considerada responsable per un client o un tercer de danys indirectes, pèrdues d’explotació o lucre cessant ocorreguts pel mitjà que fos, encara que el dany, pèrdua o perjudici haguessin estat previsiblea per Filigrana Produccions 360 SCCL o si la seva eventualitat hagués estat posada en seu coneixement.

Filigrana Produccions 360 SCCL no podrà ser considerada responsable de l’incompliment del contracte subscrit en cas de causa de força major, d’interrupció de l’activitat o vaga total o parcial, especialment, dels serveis postals i mitjans de transport o comunicacions, inundacions o incendi.

El que disposa la present clàusula no afectarà els drets reconeguts per llei en qualitat de consumidor, ni al dret de desistir el contracte.

En cas de litigi, el client podrà dirigir-se, en primer lloc, a Filigrana Produccions 360 SCCL per arribar a una resolució amistosa.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I ALTRES DRETS

El comprador reconeix i accepta que els elements i drets de propietat intel·lectual, industrial o altres (incloent sense limitació qualsevol copyright, patents, marques, dissenys, fotografies, imatges i codis font) relatius a les plataformes web de Filigrana Produccions 360 SCCL als quals pugui accedir són propietat exclusiva de Filigrana Produccions 360 SCCL. L’usuari no podrà, directament o indirectament, copiar, modificar, alterar, publicar, comunicar, distribuir, vendre o transmetre els materials d’aquesta plataforma o el seu codi font, o de les descàrregues efectuades, en tot o en part, sense l’autorització escrita de Filigrana Produccions 360 SCCL.

LLEI APLICABLE

Les presents Condicions Generals es regiran i interpretaran d’acord amb la legislació vigent. Per a qualsevol litigi derivat de les relacions comercials entre l’usuari i Filigrana Produccions 360 SCCL les parts acorden sotmetre al que disposa la legislació vigent en la matèria.

SISTEMA DE RESOLUCIÓ DE RECLAMACIONS

Estas Condiciones Generales se rigen por la ley española. Las partes se someten, a su elección, para la resolución de los conflictos y con renuncia a cualquier otro fuero, a los juzgados y tribunales del domicilio del usuario. Asimismo, como entidad adherida a Confianza Online y en los términos de su Código Ético, en caso de controversias relativas a la contratación y publicidad online, protección de datos y protección de menores, el usuario podrá acudir al sistema de resolución extrajudicial de controversias de Confianza Online (www.confianzaonline.es).

PLATAFORMA DE RESOLUCIÓN DE LITIGIOS EN LINEA (ODR)

Puedes acceder a la Plataforma de Resolución de Litigios en línea a través de este enlace.

Segueix Puntes Rebels

Segueix Filigrana Produccions

Segueix Puntes Rebels

Segueix Filigrana Produccions